<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <title>Flat coated retriever Abby Inpersona "VINCENT" a Abby Muddy Maurehata "MUDDY"</title> </head> <body> <body bgcolor="DarkKhaki" bgproperties="fixed" link="black" vlink="black" alink="black"> <div style="position: absolute; width: 800; top: 10px ; height: 100px; left: 85px"> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/banner7.bmp" width="800" height="100" border="2"></div> <div style="position: absolute; width: 160; top: 112px ; height: 20px; left: 85px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/novinky.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/novinky5.bmp" width="160" height="20" border="2"></a></div> <div style="position: absolute; width: 160; top: 112px ; height: 20px; left: 245px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/onas.html"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/onas52.bmp" width="160" height="20" border="2"></a></div> <div style="position: absolute; width: 160; top: 112px ; height: 20px; left: 405px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/kontakt.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/kontakt5.bmp" width="160" height="20" border="2"></a></div> <div style="position: absolute; width: 160; top: 112px ; height: 20px; left: 565px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/prosba.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/prosba.bmp" width="160" height="20" border="2"></a></div> <div style="position: absolute; width: 160; top: 112px ; height: 20px; left: 725px"> <a href="http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?hid=423poo8vpj2itmkunu1trrcptoforo" target="blank"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/guestbook5.bmp" width="160" height="20" border="2"></a></div> <div style="position: absolute; width: 150; top: 145px ; height: 385px; left: 780px"> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/muddy.jpg" height="140" width="105" border="1"></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 300px ; height: 25px; left: 780px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/muddy.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/muddy.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 326px ; height: 25px; left: 780px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/muddy_rodokmen.htm" target="blank"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/rodokmen.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 352px ; height: 25px; left: 780px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/muddy_vystavy.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/vystavy.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 378px ; height: 25px; left: 780px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/muddy_zkousky.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/zkousky.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 404px ; height: 25px; left: 780px"> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/sourozenci.bmp" height="25" width="105" border="1"></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 430px ; height: 25px; left: 780px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/fotky.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/fotky.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 480px ; height: 100px; left: 780px"> <a href="http://www.toplist.cz/"><script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- document.write ('<img src="http://toplist.cz/count.asp?id=1014491&logo=mc&start=5357&http='+escape(document.referrer)+'&wi='+escape(window.screen.width)+'&he='+escape(window.screen.height)+'&cd='+escape(window.screen.colorDepth)+'&t='+escape(document.title)+'" width="88" height="60" border=0 alt="TOPlist" />'); //--></script><noscript><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=1014491&logo=mc&start=5357" border="0" alt="TOPlist" width="88" height="60" /></noscript></a> </div> <div style="position: absolute; width: 150; top: 145px ; height: 385px; left: 85px"> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/vincent.jpg" height="140" width="105" border="1"></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 300px ; height: 25px; left: 85px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/vincent.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/vincent.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 326px ; height: 25px; left: 85px"> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/rodokmen.bmp" height="25" width="105" border="1"></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 352px ; height: 25px; left: 85px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/vincent_vystavy.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/vystavy.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 378px ; height: 25px; left: 85px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/vincent_zkousky.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/zkousky.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 404px ; height: 25px; left: 85px"> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/potomci.bmp" height="25" width="105" border="1"></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 430px ; height: 25px; left: 85px"> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/sourozenci.bmp" height="25" width="105" border="1"></div> <div style="position: absolute; width: 105; top: 456px ; height: 25px; left: 85px"> <a href="http://flat-vincent.wz.cz/fotky.htm"><img src="http://flat-vincent.wz.cz/grafika/fotky.bmp" height="25" width="105" border="1"></a></div> <div style="position: absolute; width: 490px; top: 195px ; left: 250px"> <font color="#000000" size="3" face="Tahoma"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="490" align="center"> <span style="font-size: 100%"> <center><br> 26.8.2012<br><br> <small>Dala rok je pry a za nm si zvykat, ~e astji asi aktualizace nebudou& Tentokrt se snad u~ ani nestydm a to nejen proto, ~e prost stejn jako poslednch pr let nesthm, ale hlavn proto~e i kdy~ se od posledn aktualizace udlo nkolik vjime nch a radostnch udlost, stala se hlavn jedna tragick, mimoYdn bolestiv, nepochopiteln, absolutn ne ekan a tak jsem potYebovala as ji to aspoH trochu strvit. Dodnes nemine tden, aby se mi o i nezalily slzami a i kdy~ rozumem chpu, ~e se to opravdu stalo, tak nkde uvnitY to poYd moc bol a svr plne stejn jako v ten prvn okam~ik, kdy jsem se o odchodu Safinky dozvdla a stle jako by ekm, ~e to pYece nen definitivn, ~e to pYece nen pravda& . Vce se dozvte n~e, tak jak ael za tu dobu as& <br> Byl to njak debiln rok, odealo mnoho flatch kamardo. Hodn jich pYed asn a pak to taky tak njak stYl kolem Vincenta. Spousta naaich pareko, kamardo a soko naa ry odeala a tak si Ykm, ~e i u ns se bl~ na as& . No, snad jeat nm pr let zbv& <br> Jinak jsme poYd ve Zln, jeat tu asi chvilku zostaneme. Kluci jsou trvale stle u mch rodi o a Muddy jezd na przdniny k pan Jitce, kde u~ pkn zdomcnl :o). A proto~e se ji~ i na nkolika honech osvd il jako velk pracant, udlme mu radost a pYihlsili jsme ho zase na klubov podzimn zkouaky. Povede ho Evka Hromdkov a j s maminkou pojedeme fandit. Na vsledku zkouaky nm absolutn nezle~ (i kdy~ vme, ~e Muddy m na pln po et bodo) a jedeme si vaichni zkrtka u~t krsn den.<br> Nicmn u~ se pomalu bl~ doba, kdy se pYesthujeme do vtaho bytu, taky z Matje je docela sluan vycvi en samostatn jedinec :o) a pak u~ si kluky vezmeme k sob. Nemo~u se do kat!!!!!!!!<br> Tak jdeme na to& <br><br> </small>19.5.2012<br><br> </center> <small>Dnes Vincent a jeho sourozenci z A vrhu Inpersona oslavili 10.narozeniny!!! Za Vincenta mo~u Yct, ~e i kdy~ u~ je troaku lnja a pomaleja, o nco vc mlsnja a tedy i silnja tak je poYd ve velice dobr kondici a krom mena jiskry v oku vypad posledn tyYi roky asi stejn. Malinko hoY slya, ale za balnkem a za babama se hecne poYd :).<br> Tyto ~asn kulatiny jsme oslavili pYjemnou prochzkou s nktermi naaimi flatmi pYteli a moc jim tmto dkujeme za cast, bylo to moc fajn!!!<br> Tak~e: Vinsku, pYeji ti k narozeninm vae NEJ a hlavn hodn zdrav ka!!!! Bu tu s nmi jeat dlouho, dkuji za ka~d den , kter jsi se mnou byl a jeat budea!!! Nikdy nezapomenu, co jsi mi dal a jak se mi i dky tob moc zmnil ~ivot!!! <br><br></small> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt17.jpg" border="no"><br><br> 7.2.2012<br><br> <big><b>PRO SAFINKU</big></b><br> (24.1.2008 - 7.2.2012)<br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt18.jpg" border="no"><br><br> </center><br><br> <small><span style="color: MediumVioletRed"> Safinko, moje ro~ov hol i ko, moj relaxa n pejsku!<br> Jeat poYd jsem nevstYebala to, co se stalo& PoYd nemo~u uvYit, ~e to tak opravdu je& Nemnn, kone n a definitivn& Ale u~ mm alespoH trochu slu, se s tebou ste n rozlou it& <br> Mm rda spoustu skvlch pejsko, (samozYejm pYedevam mho Vinska a Muddyho), ale ty jsi byla tak vjime n, mla si v mm srdci vjime n msto a to ti nav~dy zostane!!! Pani ka o tob Ykala, ~e jsi hloup :o). Ale ne, tys byla ten nejpohodovja, nejmrnja, nejmazlivja a nejcitlivja flat co znm. Jeat vta Venda ne~ je Venda sm& Jestli to tedy byla hloupost, tak nesmrn rda znova poznm tak hloupho pejska!!!<br> Nechpu, pro se to vobec stalo, pro tob, pro nm a pro to osud - hajzl svinskej jak Yekla vsti~n kamardka, jeat tak krut dvkoval!!! Vaechno to do sebe tak zapadalo& Kruh se ml uzavYt& . Do budoucna jsem po tala s tm, ~e prv po tv linii bude na dala vincent flatk& Vbr toho nejlepaho ~enicha od naa skvl kamardky Gaby, radost z potvrzen bYezosti, napjat ekn na pYchod naaich dalach vytou~ench atentek - Saportko. Kdy~ se ani po termnu plnovanho porodu nic nedlo a kdy~ u~ nealo dle ekat, veterinY zjistil, ~e a~ na jednu hol i ku jsou vaechna atentka v tob mrtv. Ostatn sourozenci ji svmi tl ky uvnitY tebe chrnili. Doufali jsme, ~e alespoH mal Cawala svoj boj o ~ivot vyhraje. ..Po dvou dnech odeala za ostatnmi a pr dn na to jsi ne ekan na masivn krvcen odeala i ty. PYes to vaechno a~ do poslednho ve era jsi dl rozdvala dobrou nladu a radost& <br> Prost nechpu pro zrovna ty, tak mlad a tak ~asn& UvnitY stle nevYm, ~e je to opravdu skute nost a ne jen zl sen& Stle se mi pYi vzpomnce na tebe do o hrnou slzy& Jedin, co tu bolest mrn je to, ~e jsi prost tak jedine n, ~e i Boh t chtl mt u sebe a ~e tam kde te jsi je to jeat mnohem lepa ne~ tady. Jin vysvtlen nemm, proto~e jinak by to cel nedvalo u~ vobec ~dn smysl a vzalo by mi to vaechno, v co vYm. A tak vYm, ~e eka s ostatnmi za Duhovm mostem, dl rozdva radost a jednou za spoustu let se spole n znova setkme a u~ ns nic nerozdl!!!<br> U~ brzy se za tebou pYijedu definitivn rozlou it& Mm pro tebe mal kamenn srd ko,polo~m ho tam k tob a tak budu stle s tebou. Odpo va na mst, kter jsi mla rda a Htovi u tebe zasadili ro~ovou magnlii.V~dycky kdy~ nkde vidm magnlie, vzpomenu si na tebe!!!<br> SAFINKO, MM T MOC RDA A NIKDY NEZAPOMENU!!!!<br><br> Tady je stYpek z toho, co jsme se Safinkou pro~ili a jen zlomek toho, co jsme pro~t mli& .:<br><br> <center><br><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RW2KHX_Uilk" target="blank"><u>http://www.youtube.com/watch?v=RW2KHX_Uilk</u></a> </span><br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt19.jpg" border="no"><br><br> </center></small><br><br> <center>8.10.2011<br><br></center> <small>Dnes se naa Aimee (Vincentova a Htina dcera, majitelka naae vcvikYka a kamardka Eva Hromdkov) narodilo 11 atentek. 7 kluko a 4 holky, tatnkem je Gaston (hogofogo jmnem tedy podle prokazu povodu - Almanza Living Legend, majitelka Ani ka Zimov). Vaichni jsou zdrav a naali skvl nov rodiny.<br> Naai prvn vno ci se jmenuj Archibald (Trikinek), Aron, Art (Dauny), Aristokrat (Duff) a vnu ky Arin, Arleta, Amlka (Megy), Adelaide (Adlka), Ajla, Ashlee a Anabela.<br> Jednu z hol i ek - Delinku si do svho ~ivota pYizvala Gab a Halaakov. Ano ano, chovatelka naaeho Vinska a majitelka jeho maminky Urtici. To je moc pkn, jak se nm to tu propojuje.<br> PYejeme vaem prckom do ~ivota hodn zdrav, ten sprvn naplnn ps ~ivot, hromadu lsky a spoustu nezapomenutelnch okam~iko.<br><br> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt20.jpg" border="no"><br><br></center> </small><center>2.8.2011<br><br> <small>Vidm, ~e teda trhm osobn rekordy& Stydm se, ale nen to nic platn& AspoH se pokusm shrnout udlosti za poslednch 11msco& :</center><br><br> Tak~e se musme pochlubit, ~e 14.zY 2010 ve 14:22 se narodil na Matj ek }iga, (49cm/3800g)!!!<br><br> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt10.jpg" border="no"><br><br></center> <center><small>Matj ek</small><br><br></center> (Byl to opravdu z~itek na cel ~ivot a nevm jestli je to vhodn srovnn, ale te u~ absolutn nechpu, jak nkdo mo~e nechat nakrt fenu dv hrn hned po sob!!!! ) S ttou se kluci minuli o 8dn& A mn se rozpoutal koloto starost, na kter jsem pYes vaechna varovn nebyla pYipraven a kter m upYmn pln a bezvhradn nenaplHuj& (Matje samozYejm nadevaechno miluju, ale jedin smysl mho ~ivota to nen). A hlavn Venda a Muddy se pYesunuli o 5pater v dom n~ - k mm rodi om (kde jsou prakticky dodnes) & Jak ael as, tak se mi podaYilo v mateYstv troaku zorientovat, k m nekone n radosti zhubnout 26kg a lid m zase za naj poznvat :-). <br><br> Pavlk msto po pol roce pYiletl a~ 3.kvtna 2011 = tmY po 8mscch. Bylo to nekone n, ale hlavn je, ~e se v poYdku a ve zdrav vrtil!!!! I kdy~ bych mu do tchto rozhodnut nikdy nechtla mluvit, tak ve mn dozrv pocit, ~e tahle mise byla snad u~ kone n posledn, proto~e dala u~ asi nedm....<br><br> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt11.jpg" border="no"><br><br></center> <center><small>Pavlk -Afghnistn 1. OMLT 2010/2011</small><br><br></center> Bohu~el, naae "ps situace" se ani Pavlkovm nvratem nevyYeaila :-( & . Proto~e Pavlk i nadle kvoli prci domo doj~d v podstat jen na vkendy, nejsem sama schopn se o Vinska s Muddym postarat tak, jak by si zaslou~ili a jak bych si pYedstavovala. Dalam problmem se malinko ukzalo to, ~e rozdl ve vku naai borco je tmY 6let = Muddy je temperamentn pes na vrcholu sil a Venda by u~ radji kldek a pohodu. Kompromis v tomto pYpad znamen, ~e nen vlastn spokojen ani jeden - pro Vincenta moc a pro Muddyho mlo& Naatst mme tak nkolik bje nch pYtel, kteY nm s klukama vypomhaj! Dkujeme Evi ce a Kjovi } kovm, kteY s klukama vyr~ej na vlety, taky Magd, Lukaovi a Charliemu, kteY asto berou Muddyho s sebou na chatu a v neposledn Yad pan Jitce Holasov, u kter Muddynek naael druh adoptivn domov, co~ v praxi vypad, ~e dva/tYi tdny je Muddy u pan Jitky, kde se m opravdu jako flat v ~it :-) = nkolik prochzek denn, z toho alespoH jedna v lese, spousta srandy a tahle pan se nezlob ani tehdy, kdy~ Muddy jak je jeho dobrm zvykem bez ohledu na po as vlet do potoka. No a pak je zase na pr dn doma, aby se nm pln neodcizil a s Vendou si sebe taky trochu u~ili. Kontakt na pan Jitku po ns prosm nechtjte, nedme - ta je naae :-)!<br><br> Nesmm zapomenout na to, ~e i kdy~ nevme, jak se plnohodnotn postarat o dva psy, tak jsme nelenili a poYdili si pska tYetho& Ovaem virtuln! NapYed jsme ve zlnskm tulku adoptovali 13letou fenku kY~ence Jolanku:<br><br> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt12.jpg" border="no"><br><br></center> <center><small>Jolanka</small><br><br></center> kter bohu~el zanedlouho odeala za Duhov most a tak se naam dalam virtulnm pejskem stal 11let kY~enec pitbullterira Jakub:<br><br> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt13.jpg" border="no"><br><br></center> <center><small>Jakub</small><br><br></center> Virtuln adopce spo v v tom, ~e ka~d msc poslte stku, kterou si sami zvolte na pYidlen cet. Ovaem iniciativ se meze nekladou - svho pejska mo~ete navatvovat, ven it& . To ovaem v naaem pYpad nehroz, proto~e znme sv lidi = z virtulnho pejska by se i pYes to vaechno jak to nyn mme mohl stt pejsek reln& Na Kubka vzhledem k tomu, ~e jsem na mateYsk a mme svch vdajo hodn pYispvme 150,- K /ms n, co~ sice nen moc, ale aspoH piakoto by za to mohlo bt dost :-). Kdyby nkdo o podobn pomoci opuatnm pejskom uva~oval, tak ae mrkne na <a href="http://zlin.cz/index.php?ID=117007" target="blank">http://zlin.cz/index.php?ID=117007</a> , za to tch pr korun pYece stoj!!!<br><br> Sna~me se s Vinskem a Muddym bt tak asto jak je to mo~n, ale samozYejm to nen ani zdaleka takov jako by ~ili s nmi :-( . Tento stav nen trval, ale jen do asn a skon naam hromadn pYesdlenm ku Praze. Pevn vYme, ~e se tak kone n stane nejpozdji v probhu roku 2012 a my budeme ~t zase vaichni spole n! <br><br> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt14.jpg" border="no"><br><br></center> <center><small>}igulci komplet</small><br><br></center> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt15.jpg" border="no"><br><br></center> <center><small>Vincent, Matj a Muddy</small><br><br></center> <center><img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt16.jpg" border="no"><br><br></center> <center><small>My jako za starch aso...</small><br><br></center> <center></small>6.9.2010<br><br> <small>Pol roku je zase pry a vzhledem k bl~cmu se porodu musm rychle stihnout shrnout, co se udlo:</center><br><br> Prv ode dneaka za n b~et 6msco, kter Pavlk nestrv s nmi, ale tisce kilometro daleko. Lsko, dvej na sebe prosm pozor, jsme v myalenkch a srdcch poYd s tebou!<br><br> <center><small><small>Pavel a Muddy</small></small><br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt01.jpg" border="no"><br><br></center> Od poloviny kvtna bydlme na njak as zpt ve Zln. Za ty tmY dva roky, kter jsme ~ili v Pardubicch jsme tam naali Yadu skvlch kamardo, kteY nm moc chyb a kterm chceme podkovat za to, jak ns pYijali mezi sebe!!!<br><br> <center><small><small>Marea + Ka enka, naai borci a Ka ka + Muddyho vrn kamard Saaa</small></small><br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt02.jpg" border="no"><br><br> <small><small>David a Des&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jana a Des</small></small><br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt03.jpg" border="no">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt04.jpg" border="no"><br><br></center> </small><center>04-07-2010<br><br> <small></center>Na Muddynek pod mm vedenm span slo~il KSVP, v I. cen (128b.) a s titulem res.CACT. Zkouaky byly dobYe pYipraven, pYlo nm po as a hlavn velice pYjemn a pYtelsk atmosfra mezi astnky. Zajmav bylo, ~e Maean ml s druhm flatm astnkem Dieslem pln stejn bodo a tak rozhodovala chovnost, kterou Muddy zatm nem. Nicmn proto~e Dieslk m titul `ampion prce ji~ pYiznan, tak nm to radost rozhodn nezkazilo a ast na zkouakch pro ns splnila svoj el - podaYilo se nm pracovnho aampka kone n taky rozjet, jup!!!! A nesmm zapomenout zdoraznit, ~e Muddyho na zkouaky jako v~dy svdomit pYipravila Evka Hromdkov a pouze z dovodu jej ne ekan asov zaneprzdnnosti jsem si s Muddym zkouaky u~ila j - a to v tom dobrm i ve zlm :-). I kdy~ je to ostuda, pYece jen Muddyho po pracovn strnce nemm v ruce , jinak si myslm, ~e by vsledek byl jeat lepa. Znova jsem se jen ujistila, ~e je Muddy velmi chueov , nadaen, pracovit a skvle ovladateln pes.<br><br> <center><small>Za krsn fote ky tentokrt dkujeme Lence Helemkov a dovolujeme si jich pr zveYejnit!</small></small><br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt06.jpg" border="no"><br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt07.jpg" border="no"><br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt08.jpg" border="no"><br><br> </center>Povodn jsme mysleli, ~e zkouaek letos obrazme vc, ale zbrzdila ns fma, dle kter mlo dajn dojt ke zmn podmnek pYi udlovn `ampiona prce. `koda, pYat si radji info na MKU ovYm rovnou. A upYmn - momentln ani netuam, jak to s ast na dalach zkouakch bude. Jednak budeme mt v nejbli~a dob trochu jin starosti :o) a pak tady na Zlnsku u majitelek flato vypukla thotensk epidemie , kter se nevyhnula ani naa "dvorn vcvikYce" Evce. Tak uvidme....<br><br> A co na bje n Venda? Malinko ztloustl a zpohodlnl, m dl vc ho na star kolena zajmaj fene ky a hlavn to jdlo, ale poYd je to na vrn kmoa a spolehliv, samostatn jednotka. Prost moj pes sno, jen kdyby nebyl tak mlsn!<br><br> <center><small><small>Muddy a Vincent</small></small><br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/akt09.jpg" border="no"><br><br> 23-03-2010<br><br> <small>Zase se jednou za as hromadn vrhme na stru n pYehled novinek. Tentokrt ovaem tmY za obdob poslednho pol roku v~n je to tak dlouho????? Dost se stydm& .<br><br> </center> Z tch nejaktulnjach udlost v naa rodino-spYtelen chovatelsk stanici Maurehata se 15. bYezna 2010 narodilo 8 ndhernch, zdravch atnko!!! Maminkou je opt Hta (Hessi z Kroukrt) a tatnkem na pardubick kmoa Despi (hogofogo jmnem Desperado Beauty from Czech). MOCMOCMOC GRATULUJEME A PXEJEME JEN TO NEJ DO }IVOTA!!!! Vaem, kteY prv hledaj toho NEJ psho kamarda doporu ujeme rychle navatvit Maurehat strnky <a href="http://www.hata.wz.cz" target="blank">hata.wz.cz</a>.<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_b/4_den6.jpg" border="no"><br><br> My jsme s rozrostnm sme ky tak nezahleli :o) a tak mo~eme pyan oznmit, ~e kolem 15.zY pYibude do naa rodiny dala len, ovaem tentokrt lidsk ekme miminko!<br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/utz.jpg" border="no"><br><br> Dle momentln plnujeme 10.4.2010 z astnit se III. Flat Cupu a Muddy se hned pot za ne pYipravovat na zkouaku z vodnch prac jak jinak ne~ opt u Evky Hromdkov v Nedachlebicch. V tomto roce je toti~ v plnu zskat alespoH 1x CACT a rozjet si tak `ampiona prce, tzn. ~e s naam Matjem mo~ete po tat na ka~d druh klubov zkouace - ae u~ na vodnch pracch nebo podzimkch :o).<br> Zatmco Muddy se bude u it/mu it, tak Venda bude na vykrmovac dovolen ve Zln. Ne, ~e by vykrmit potYeboval, ale tak to prost u babi ky s ddou je.<br> A velk zprva pro naae zlnsk pejs kamardy od ervence 2010 se na njak as sthujeme zpt Zlna a moc se na vs vaechny tame!!!! I kdy~ musm Yct, ~e i tady v Pardubicch jsme si naali Yadu psch pYtel, kteY nm budou moc chybt! A jestli jsou v n em Pardubice lepa ne~ Zln, tak rozhodn v pYstupu nepejskaYo ke psom. Za necel dva roky jsme se tmY nesetkali s hysterickm chyete si toho psa a pro nen na vodtku , co~ je bohu~el ve Zln tmY na dennm poYdku a to i v pYpad, ~e je pes od doty nho na 20m daleko, pln ho ignoruje a rozhodn nejsme zrovna uprostYed sdliat. Na tohle jedin se teda fakt netame :(. A jako perli ka na magistrt msta Zln byla nedvno bhem pouze 14dennho pobytu kluko u naaich podna st~nost, ~e v byt mch rodi o jsou dva velc psi, kteY straan dupou typick projev chovn psa :o), kteY jsou tam navc a naatst trvale hlaeni a Ydn placeni. Tak jsem zvdav, co ns jeat ek& <br><br> A co se tedy od Yjna 2009 vaechno udlo?<br><br> <b>17.2.2010</b><br> Dala bolestn ztrta& Z Polska dorazila smutn zprva o nhlm odchodu naa flat kamardky Luky (spolubydlc a velk kamardky naa Elinky). Ewo, nen slov, kter by mohla zmrnit bolest& Dr~te se, jsme s vmi!!!! A vYm, ~e Luka ek za Duhovm mostem!!!<br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/luka.jpg" border="no"><br><br> <b>29.1.2010</b><br> }ivot nen bohu~el v~dy jen vesel& . V tento den ns v krsnm vku nedo~itch 12let opustila Vincentova maminka Tica ( Urtica z Vl ch luk). Gbi, nikdy nezapomeneme!!!! Tica mla krsn, naplnn ps ~ivot a spousta lid dky n byla a je velmi aeastnch!!!<br><br> <img src="http://flat-vincent.wz.cz/urtica.jpg" border="no"><br> <small><center>Venda s maminkou Ticou</center></small><br><br> <b>16.1.2010</b><br> V Nedachlebicch se konal II. Flat Cup , opt se z astnili oba naai borci ovaem tentokrt pod vedenm mho tatnka Jirky. Kluknci sout~ili dohromady = dva za jednoho a v provdn discipln se pravideln stYdali. Bohu~el, vychzeli pro n ideln disciplny pYesn opa n a tak v kone nm sou tu obsadili krsn 9.msto. Tento model sout~en dva za jednoho budeme uplatHovat ji~ trvale, ale abychom ukzali, ~e jsme fr, tak se kluci v disciplnch opt budou pravideln stYdat to proto, abychom nemohli v jednotlivch disciplnch kalkulovat, kter je vhodnja pro Muddyho a kter pro Vendu a podle toho kluky nasazovat :o).<br><br> <b>24.10.2009</b><br> Muddy pod vedenm Evky Skorov slo~il s po tem 85bodo zkouaku ZOP a tedy jako velmi dobYe. Evi, dkujeme moc!!!! Super vsledek a jeat vzhledem k tomu, ~e Muddy a Evka spolu poprv cvi ili den pYedtm a asi jen 10 minut. A j slavnostn slibuju, ~e jeat na njakch zkouakch Muddyho povedu sama :o).<br><br> </small><center>17-01-2010<br><br> <small>k Vinskovi do sekce zkouaky jsme pYidali vsledky vaech zkouaek, kter jsme s Vendou absolvovali. Do vstav tak k Vinskovi jsme nahrli vaechny jeho vstavn posudky. Jsou moc pkn, tak si dle naaeho nzoru zaslou~ bt prezentovny.</small><br><br> 25-11-2009<br><br> <small>v sekci Vincent jsme zaktualizovali povdn o Vinskovi, vYme, ~e se vm bude lbit.</small><br><br> 20-10-2009<br> <br> <small> as rychle let a my ty aktualizace a nov lnky prost nesthme :o). Tak alespoH rychl v et vznamnch udlost za poslednch pr tdno:<br> </center><br> <b>10.10.2009</b><br> - tentokrt Podzimn zkouaky slo~ila naae Aimee se svou pani kou Evkou Hromdkovou a v pYpad tohoto dua jak jinak ne~ s plnm po tem bodo, tedy v I.cen a jako Vtz zkouaek!!!! Tak si Ykm, ~e to ale mme aikovn atnky a jejich pn ky :o) !!!! <br> <b>3.10.2009</b><br> - probhl prvn ro nk Flat cupu na kterm jsme samozYejm nemohli chybt! Jak je ji~ v Nedachlebicch a mezi chovately flato tradic seala se parta fajn lid, vaichni spole n jsme se skvle pobavili a naai flatci zablbli. Nejlpe se pYedvedl a titul NEJSPRVNJ` FLAT zskal kmoa Eda s Ev ou Skorovou, kterm moc gratulujeme!!! Moj milovan Vinsek, a vkem podstatn nejstara ze vaech z astnnch flatko pro m vybojoval krsn 4.msto!!! Muddynek se nechal trochu zahanbit a obsadil 7.msto. Podle m vaak nebylo pora~ench, proto~e pln ka~d ml mo~nost vyniknout v nkter z discipln a ukzat, ~e prv jeho flatk je ten NEJ. Kompletn vsledky a taky spoustu krsnch fotek najdete na <a href="http://vycvikretrieveru.unas.cz/flat_cup.htm" target="blank"><u>http://vycvikretrieveru.unas.cz/flat_cup.htm</u></a>. <br> <b>13.9.2009</b><br> - Muddy pod vedenm Evky Hromdkov span slo~il Podzimn zkouaky a to v I.cen/186b./ res. CACT, jup!!! <br> <b>6.9.2009</b><br> - vyrazili jsme s Htovmi do Polska, konkrtn do vesnice Zawada, kde naae Elinka naala svoj definitivn domov, pln lsky a p e. S otevYenm srdcem tam na ni ekala rodina Rusin a tak flat kamardka Luka. Jsme si naprosto jist, ~e jsme pro Elu nemohli najt lepa rodinu! Tento skvl domov pro Elinku nm pomohla najt naae kamardka Gaba Kawala (CHS Gawika), kter nekone n moc dkujeme!!!!! <br> <b>5.9.2009</b><br> - Oblastn vstava Buchlovice Muddy a Aimee shodn zskali krsn ocenn Vborn 2. <br> <b>10.08.2009</b><br> - na ern den Abby Evelyn Maurehata Elinka se u~ podruh vrtila k Htovm do rodnho hnzda, proto~e jej majitel se rozhodli na dlouhou dobu vycestovat do zahrani a bohu~el nebylo mo~n vzt Eli s sebou. <br> <b>9.8.2009</b><br> - OVVR v Nedachlebicch span slo~ila Safinka s Dankou Htovou I.cena/224b., Meuaka s Peeou Sobolovou - III.cena/184b. a celkovm vtzem zkouaky se stala Malinka s Maruakou Klimkovou - I.cena/232/aport zvYe!!! Ndhera, moooc gratulujeme a jsme na vs vaechny moc pyan!!! Dala z spanch byla Vincentova neteY Bree Inpersona (dcera Vincentovy sestry Aschley) s Terkou Sorbiovou - I.cena /229. Zahanbit se nenechal ani Despi s Davidem Nethem, kteY jen za pr tdno prce zvldli OVVR slo~it ve III.cen/162b. <br> <b>6. - 8.8. 2009</b><br> - s Vendou a Muddym jsme se z astnili OVVRkovho tbora u Evky Hromdkov v Nedachlebicch, kde jsme se setkali jak s Htovmi, tak i s naaimi Htovicentmi atnky (jmenovit Safinkou, Aimeenkou, Meuakou a Mailinkou), a tak s Yadou starch i novch bje nch pYtel. <br><br></small><center> 28-09-2009<br> <br> <small>PYidali jsme prvn album se spole nmi fotkami naaich kluko a jejich kamardo, podvejte se do odkazu <a href="http://flat-vincent.wz.cz/fotky.htm">fotky</a>!</small><br><br> <br> 10-09-2009<br> <br> <small>V sekci Muddy je kone n vlo~eno povdn o naaem druhm flatm klukovi. Brzy doplnme dala texty (mme v plnu zaktualizovat i text u Vinska). A hlavn brzy pYibudou fotky do fotogalerie.</small><br><br> 15-08-2009<br> <br> <small>Nov fotky Muddyho na vstupn strnce i u profilu a online je i hlavn strnka o Muddym a k Vincentovi jsme pYidali funk n odkaz vstavy.</small><br><br> 01-08-2009<br> <br> <small>Nyn je fun nch nkolik dalach odkazo - kontakt, nvatvn kniha a hlavn strnka o Vincentovi. Dala strnky budou pYibvat, jen prosme o trplivost, prce nejde tak od ruky, jak jsem o ekvala.</small><br><br> <br> 12-07-2009<br> <br> <small>Po roce a pol mme kone n nov strnky a hlavn tmto pYedstavujeme dalaho flatka v naa rodin, Muddyho. U~ si to pYedstaven zaslou~il :o) - po 18 mscch spole nho sou~it. V zsad jeat nic nefunguje jak m (krom prvnch dvou strnek), ale v probhu nkolika mlo dn bude vae funk n. Zachovejte nm svou pYzeH a vraete se k nm brzy, snad se vm bude nov vzhled strnek lbit.<br> </table> </div> </body> </html>